Užitočné odkazy

AML Dokument pre fyzické osoby

Dokument je potrebné vyplniť rukou, podpísať a poslať nám scan / fotku. Potom pripravíme zmluvu.

Daňové náklady po zaplatení

Daňové náklady až po ich zaplatení

Nízka kapitalizácia

Nízka kapitalizácia

Naša skúsenosť s "akože" účtovníkom

Dajte si pozor, komu odovzdáte účtovné doklady. Môže z toho byť nočná mora.

Náklady uznané za daňové až po zaplatení

Náklady 2019 - 2021 ktoré sú daňové až po zaplatení

Účto - Veľkosti účtovných jednotiek a Mikro účtovná jednotka

Mikro ÚJ od roku 2014 + Veľká a Malá ÚJ od roku 2015

Poznamky 1

Poznamky 2

ERP - Služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v ERP

Od január alebo apríla 2015 musia ďalšie služby povinne používať ERP

DzP - Montážny a stavebný projekt CZ SK

Riešenie zdanenia dodávateľa CZ DzP na území SR

DPH - stavený a montážny projekt v SR

Špeciálny režim pre stavebné práce pri DPH

Čo písať na faktúry s oslobodením alebo prenosom daňovej povinnosti

Text je upozornenie pre kupujúceho že DPH musí vysporiadať on.