1990 ~ dnes

Od histórie po súčasnosť - už viac ako 30 rokov

V lete roku 1990 zaregistroval Živnostenský úrad v Bratislave II prvý raz firmu s názvom EKONSERVIS – živnostenský list na meno Ing. Tibor Karlik. Predmet podnikania – poskytovanie ekonomického a účtovného poradenstva.

Bol to zdravý základ pre vznik novej poradenskej spoločnosti EkonServis s.r.o., ktorú zaregistroval Obchodný súd v Bratislave 14.1.1991. Zakladateľmi spoločnosti boli: Ing. Tibor Karlik, Ing. Júlia Nováková a Ing. Marián Zápražný.

Spoločnosť mala vo vienku predmet činnosti – komplexné ekonomické poradenstvo – poskytovanie ekonomického a účtovného poradenstva.

Prenajali sme si dve malé kancelárie na Lamačskej ceste 8 v Bratislave. Začínali sme v oblasti vedenia účtovníctva pre drobných podnikateľov, majiteľov butikov, reštaurácií, bufetov…

Vždy sme služby poskytovali komplexne a preto sme klientom spracovávali aj daňové priznania. Snažili sme sa ich odbremeniť od všetkých evidencií požadovaných zákonmi až po styk s daňovými úradmi. Postupne sme rástli odborne, počtom ľudí aj veľkosťou kancelárií.

Na jeseň roku 1992 svoju činnosť začala Slovenská komora daňových poradcov. Spoločníci EkonServis s.r.o. sú zakladajúcimi členmi tejto stavovskej organizácie daňových poradcov.

Osvedčenie daňového poradcu získali všetci zakladatelia spoločnosti. Ing.Tibor Karlik získal osvedčenie daňového poradcu v máji 1993 a má číslo 100/93.

V apríli 1995 sa spoločnosť presťahovala v Bratislave do nových priestorov bližšie do centra mesta – na Palárikovu ulicu číslo 13. V roku 1996 sa jednotliví spoločníci sa osamostatnili a pre EkonServis s.r.o. zostal pracovať, okrem časti zamestnancov, len Ing. Tibor Karlik

V roku 2007 sa EkonServis k.s. presťahoval do vlastných nových priestorov v komplexe KOLOSEO na Tomášikovej ulici 50/B v Bratislave.

EkonSerevis k.s. poskytuje služby odborníkov v oblastiach daňového poradenstva, účtovníctva, miezd a archivácie v prospech svojich klientov.

Naši klienti sú z oblastí stavebníctva, vydavatelstvá, architekti, fotovoltaické elektrárne, internetové portály, vlastníci nehnuteľností, obchodníci, dovozcovia, tlačiarne, reklamné agentúry…

Máme radi výzvy a nové oblasti ktoré nás obohacujú o skúsenosti a znalosti.

Ekonservis
Dokumenty daňového práva

Transformácia na k.s.

Transformácia EkonServis s.r.o. na EkonServis k.s. (komanditná spoločnosť) umožnila poskytovať klientom spoločnosti služby daňového, ekonomického a účtovného poradenstva, nakoľko EkonServis k.s. získal od Slovenskej komory daňových poradcov oprávnenie na poskytovanie služieb daňového poradenstva s číslom 45/2000.