Prehrať video

EkonServis


Máte starosti s daňami? Radi Vám pomôžeme. 

Čo tu pre vás možeme urobiť

Zastupovanie

Úplné prevzatie zodpovednosti za klienta v oblasti daní je našou najčastejšou službou pre našich klientov. Klient nás splnomocní na všetky úkony voči daňovému úradu.

V mene klienta podávame daňové priznania a hlásenia a všetku komunikáciu zabezpečujeme my. Ak daňový úrad potrebuje od klienta čokoľvek, píše nám a nie klientovi. Klient sa tak dozvie nielen o tom čo po ňom daňový úrad chce, ale zároveň dostane aj informáciu o tom ako vec navrhujeme riešiť, prípadne ako sme vec už vyriešili.

Registrácie

Začínate podnikať? Ste podnikateľ a kúpili či predali ste auto? Dosiahli ste obrat na registráciu za platiteľa DPH?

Ak ste na niektorú z otázok odpovedali kladne, môžeme Vám pomôcť.

Predpokladáme, že Vám vznikol určitý druh povinnosti registrovať sa na Daňovom úrade alebo mu nahlásiť zmenu. Na základe splnomocnenia to urobíme to vo Vašom mene za Vás.

Vysporiadanie majetku a pokračovanie v podnikaní

Zomrel Vám blízky príbuzný a potrebujete sa poradiť čo čaká rodinu?

Máme s tým skúsenosti. Poradíme Vám čo treba urobiť hneď a čo počká na neskôr.

Pomôžeme Vám pri prenose registrácie zo zomrelého na dediča, ktorý bude pokračovať v jeho podnikaní. Podáme priznanie v mene zomrelého za Vás.

Konzultácie a Písomné stanoviská

Máte plán ktorý chcete zrealizovať, ale netušíte čo všetko Vás čaká na ceste k úspechu v oblasti daní a ekonomiky? Chcete sa o Vašich plánoch v pokoji pozhovárať? Veríme že Vám pri konzultácii odhalíme mnohé pre Vás doposiaľ utajené informácie a pomôžeme naplánovať jednotlivé kroky k úspechu.

Zaujíma Vás náš názor na Vaše zadanie? Chcete vyriešiť komplikácie? Sme pripravení v spolupráci s audítormi a advokátmi nájsť a vypracovať pre Vás riešenie.

Ručenie za kvalitu našich prác a služieb

Ručíme za to že naša práca bola urobená odborne. Našu odbornosť budeme obhajovať pred daňovým úradom a v spolupráci s advokátom aj pred súdom.

Máme bohaté skúsenosti s inými názormi správcu dane a odvolacieho orgánu. Máme skúsenosti aj s písomnou argumentáciou pri odvolaní a prípadnom súdnom podaní.

Ako daňoví poradcovia máme zo zákona (na rozdiel od účtovníkov) povinnsť byť poistení. Svojim klientom za kvalitu prác ručíme až do výšky 500 tis. EUR ročne za podmienky, že nám klient umožní obhajobu našej práce už počas daňovej kontroly.