EkonServis

Banner
Náš názor

Dodanie tovaru a služieb zahraničnou osobou

Zmeny v DPH pre rok 2016

Účtovná závierka 2015 - jednotlivé kroky jej zostavenia

Nízka kapitalizácia

Základné číselné údaje pre fyzické osoby pre rok 2016

DPH na stavebné práce a tovar s inštaláciou a montážou pre rok 2016

Konateľ má mať mzdu alebo odmenu? Čo je lepšie?

DzP - naše stručné poznámky od roku 2015 a tabuľka zaradenia majetku

Účto - Veľkosti účtovných jednotiek a Mikro účtovná jednotka

Zmena stravného a hodnoty stravných lístkov k 1.11.2014

ERP - Služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v ERP

DzP - Montážny a stavebný projekt CZ SK

DPH - stavený a montážny projekt v SR

DzP - Zahraničné osoby - Stála prevádzkareň od roku 2014

Účtovanie a Vrátenie DPH z inej členskej krajiny EÚ

Čo písať na faktúry s oslobodením alebo prenosom daňovej povinnosti