Náš názor

Daňové priznanie za rok 2020 je potrebné podať do 31.3.2021 alebo dovtedy oznámiť odklad

Plošný odklad daňových priznaní pre všetkých nebude, vláda len mierne zjednodušila podávanie oznámenia o ich odklade. Podľa Daniely Klučkovej z rezortu financií by plošné posunutie lehoty do 30. júna mohlo spôsobiť viaceré komplikácie. https://dennikn.sk/minuta/2315833/?ref=ampm

Platenie preddavkov na daň z príjmu pre rok 2021 po podaní priznania za rok 2020

Všimnite si, že pre rok 2021 sa už nevyrovnávajú preddavky na daň platené podľa priznania za rok 2019 platené v roku 2021 do podania priznania!

Daňové náklady po zaplatení 2020

Daňové náklady 2020 až po ich zaplatení

Nízka kapitalizácia

Nízka kapitalizácia

Naša skúsenosť s "akože" účtovníkom

Dajte si pozor, komu odovzdáte účtovné doklady. Môže z toho byť nočná mora.

Náklady uznané za daňové až po zaplatení

Náklady 2019 ktoré sú daňové až po zaplatení

Účto - Veľkosti účtovných jednotiek a Mikro účtovná jednotka

Mikro ÚJ od roku 2014 + Veľká a Malá ÚJ od roku 2015

Poznamky 1

Poznamky 2

ERP - Služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v ERP

Od január alebo apríla 2015 musia ďalšie služby povinne používať ERP

DzP - Montážny a stavebný projekt CZ SK

Riešenie zdanenia dodávateľa CZ DzP na území SR

DPH - stavený a montážny projekt v SR

Špeciálny režim pre stavebné práce pri DPH

Čo písať na faktúry s oslobodením alebo prenosom daňovej povinnosti

Text je upozornenie pre kupujúceho že DPH musí vysporiadať on.