EkonServis

Banner
Náš názor

Náklady uznané za daňové až po zaplatení

Účtovná závierka 2019 - jednotlivé kroky jej zostavenia

Dodanie tovaru a služieb zahraničnou osobou

Nízka kapitalizácia

Konateľ má mať mzdu alebo odmenu? Čo je lepšie?

Účto - Veľkosti účtovných jednotiek a Mikro účtovná jednotka

ERP - Služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v ERP

DzP - Montážny a stavebný projekt CZ SK

DPH - stavený a montážny projekt v SR

DzP - Zahraničné osoby - Stála prevádzkareň od roku 2014

Účtovanie a Vrátenie DPH z inej členskej krajiny EÚ

Čo písať na faktúry s oslobodením alebo prenosom daňovej povinnosti